Call us to ask about catering your event - 610.356.5252 - .5262

Call us 610.356.5252 - .5262

Menu

Tandoori Chicken Malai Saffron Tikka Sheekh Kabab Chicken Tikka Shrimp Tandoori Pickled Kabab Boti Kabab Grilled Salmon Rashmi Kabab Pudina Paneer Tikka Tandoori Rack of Lamb Sizzling Tandoor Platter Vegetable Tikka